Η ΙΔΕΑ

Κατασκευή κάδου ανακύκλωσης με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Αυτοματοποιημένο άνοιγμα με τροφοδότηση ενέργειας από φωτοβολταϊκό
  • Πληκτρολόγιο εισαγωγής κωδικού
  • Ενσωματωμένη ζυγαριά για τον υπολογισμό του βάρους των ανακυκλώσιμων (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί)
  • Αποστολή δεδομένων στην κτήτορα εταιρία μέσω WI-FI
  • Ανταποδοτικότητα χρήστη μέσω πίστωσης πόντων (εμπορικά κέντρα, super markets) είτε έκπτωσης δημοτικών τελών (Δήμοι)